Pomiń nawigację

14 grudnia 2023 r.

Ekoprojektowanie – przyszłość firm?

Przedsiębiorcy coraz częściej spotykają się z wyzwaniami, które wymagają nietuzinkowego podejścia. Dotychczasowe sposoby działania mogą okazać się niewystarczające, żeby skutecznie odpowiadać na zmieniające się warunki prowadzenia działalności. Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Zrównoważone projektowanie w biznesie – przegląd inicjatyw i trendów” omawia i analizuje nowe sposoby tworzenia innowacji. Zapraszamy do lektury!

Ekoprojektowanie i projektowanie cyrkularne to dwa podejścia do tworzenia innowacji, które koncentrują się na efektywności wykorzystania zasobów i redukcji odpadów w całym cyklu życia produktu. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą dokładniej analizować i kształtować proces tworzenia produktów i usług. Pozwalają na tworzenie nowych modeli biznesowych skupiających się na rozwijaniu potrzeby konsumentów. Włączenie ekoprojektowania i projektowania cyrkularnego do strategii biznesowych może zapewnić przedsiębiorcom przewagę konkurencyjną, szczególnie w tych segmentach rynku, w których konsumenci zwracają uwagę na ekologiczny aspekt produktu czy oferowanej usługi. Podejście to może się też przyczynić do zwiększenia udziałów na obecnych i nowych rynkach oraz osiągnięcia efektywności kosztowej.

– Nowoczesne modele biznesowe są przyszłością firm. Dają przedsiębiorstwom szansę na tworzenie i wdrażanie nowych produktów, wchodzenie na nowe rynki i osiąganie zrównoważonego wzrostu. Eksperci przewidują, że takie podejście do biznesu przyniesie ogromne zyski. Do 2030 roku może to być nawet 3700 mld euro i 700 000 nowych miejsc pracy w Europie – komentuje Krzysztof Buczek, kierownik Departamentu Rozwoju Analiz i Strategii.

Jednak projektowanie cyrkularne i ekoprojektowanie to nie tylko potencjał i szansa dla przedsiębiorców, lecz także długa lista wyzwań. Zmiana podejścia do projektowania i produkcji może wymagać znaczących nakładów finansowych, zasobów, czasu na badania i rozwój oraz zmian w kulturze organizacji, jej przywództwa i modeli zarządzania.

O szansach i wyzwaniach w kontekście zrównoważonego projektowania można przeczytać
w raporcie PARP.

Ekoprojektowanie w biznesie – to się opłaca!

W opracowaniu zaprezentowano także przykłady zrównoważonego projektowania w różnych obszarach specjalizacji KIS. Przykładem może być Tylko S.A. – polska firma meblarska, która rewolucjonizuje rynek meblowy dzięki zmianie podejścia do projektowania i produkcji. Firma koncentruje się na dostarczaniu mebli, które nie tylko są estetyczne, lecz także funkcjonalne i dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Dzięki zaawansowanym narzędziom cyfrowym i interaktywnej aplikacji do projektowania, klienci mają możliwość personalizacji każdego elementu mebla. W konsekwencji firma doprowadziła do innowacji w łańcuchu dostaw i procesie produkcji, tzn. wytwarza jedynie meble, które już zostały zakupione. Pozwala to na wyeliminowanie z rynku mebli, które mogłyby nie znaleźć swoich nabywców w tradycyjnym modelu, w którym produkty są najpierw wytwarzane, a następnie sprzedawane. Działalność firmy w zakresie innowacji i ekoprojektowania sprawiła, że jest ona jednym z wiodących graczy w branży meblarskiej w Polsce.

Dobrym przykładem może być też spółka FIXIT S.A. specjalizująca się w obsłudze posprzedażowej elektroniki konsumenckiej. Stosuje strategie cyrkularne, wspomagając producentów i sprzedawców produktów technologicznych w przedłużaniu cyklu życia produktów elektronicznych. W innowacyjny sposób wykorzystuje projektowanie doświadczeń klienta w połączeniu z gospodarką obiegu zamkniętego i buduje silną pozycję na rynku europejskim w obszarze wsparcia posprzedażowego.

Z kolei firma Lush Retail Ltd. zastosowała ekoprojektowanie do opracowania innowacji produktowych w kosmetologii i branży opakowań. Firma ta nie tylko wzmocniła swój wizerunek, lecz także przyciągnęła lojalną grupę klientów i ambasadorów marki. Takie działania efekcie doprowadziły do obniżenia kosztów pozyskania klienta i stabilnego wzrostu finansowego.

Z kolei IKEA wdrożyła płaskie opakowania, co zmniejszyło koszty i wyzwania logistyczne oraz ślad węglowy w łańcuchu dostaw, a także doprowadziło do poprawy efektywności operacyjnej.

Trendy i wyzwania

W raporcie PARP scharakteryzowano też najistotniejsze trendy w obszarze zrównoważonego projektowania rozumiane jako sygnały nadchodzących zmian. Wskazano na silne oddziaływanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain czy Internet Rzeczy, które mogą otwierać przedsiębiorstwa na przełomowe innowacje, rozwiązujące złożone problemy klientów i tworzące nowe możliwości rynkowe. Nie można też zapominać o trendach społecznych, ponieważ potrzeby rynkowe i zachowania konsumenckie często mają decydujący wpływ na kształtowanie się innowacji, które pojawiają się na rynku.

Ponadto w obliczu nowych regulacji, takich jak te dotyczące plastików jednorazowego użytku, Cyfrowych Paszportów Materiałowych czy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, firmy są zmuszone do przemyślenia swojego podejścia do projektowania i produkcji. Zmiany te oznaczają konieczność dostosowania się firm do nowych wymagań w łańcuchach dostaw.

Na decyzje przedsiębiorców dotyczące inwestycji w innowacje duży wpływ mają również warunki gospodarcze. W sytuacji, kiedy zasoby są ograniczone, a jednocześnie łańcuchy dostaw skracają się w odpowiedzi na niestabilną sytuację geopolityczną, tradycyjne modele biznesowe oparte na projektowaniu liniowym, mogą nie być już tak skuteczne. Z tego względu firmy zaczynają myśleć o zmianach, które pozwolą im lepiej zarządzać dostępnymi zasobami.

Dodatkowo rosnący trend ekonomii współdzielenia (ang. sharing economy), taki jak np. wynajem zamiast zakupu, pokazuje, że modele biznesowe oparte na circular design w obszarze obrotu istniejącymi zasobami mogą zyskać na popularności. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że ogromne ilości zasobów są marnowane lub niedostatecznie wykorzystywane.

Zapraszamy do lektury raportu!

Logotyp Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 14.12.2023 15:00
Poprawiono: 15.12.2023 14:10
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: