Pomiń nawigację

19 stycznia 2024 r.

Nowe drogi w Polsce Wschodniej. PARP ogłasza wyniki konkursu „Infrastruktura drogowa”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki naboru konkursu „Infrastruktura drogowa”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW). Celem działania jest poprawa dostępności drogowej Polski Wschodniej, która zostanie osiągnięta poprzez poprawę powiązań sieci dróg wojewódzkich z siecią TEN-T oraz ważnymi węzłami logistycznymi, jak również budowę i przebudowę obwodnic.

PARP rekomendowała do dofinansowania 9 projektów, które otrzymają niemal 2,4 mld zł na budowę, rozbudowę dróg, obwodnic i ciągów komunikacyjnych. Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazły się trzy z województwa świętokrzyskiego, po dwa z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz po jednym z mazowieckiego i podkarpackiego. Łączna wartość projektów wynosi blisko 2,8 mld zł.

Cel konkursu

Wybrane do dofinansowania inwestycje zapewnią kontynuację działań w zakresie usprawnienia sieci dróg wojewódzkich poprzez dalsze dowiązywanie ich do sieci TEN-T oraz ważnych węzłów logistycznych. Budowa obwodnic umożliwi dodatkowo wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzrostu bezpieczeństwa i redukcji emisji. W rezultacie planowany zakres interwencji wpłynie na podniesienie konkurencyjności i ożywienie przedsiębiorczości w makroregionie, zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców oraz poprawę dostępu do usług publicznych.

Do kogo był skierowany nabór?

Nabór wniosków trwał od 14 czerwca do 3 października 2023 r. i był skierowany do województw Polski Wschodniej tj. województwa: warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

Lista projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania znajduje się na stronie PARP.

Na co można było otrzymać dofinansowanie?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Środki można przeznaczyć na:

- budowę lub przebudowę dróg w celu ustanowienia niezbędnych połączeń do sieci TEN-T, przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. terminali intermodalnych, węzłów kolejowych);

- budowę lub przebudowę dróg w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;

- budowę lub przebudowę obwodnic.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 19.01.2024 13:03
Poprawiono: 19.01.2024 15:31
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: