Pomiń nawigację

23 stycznia 2024 r.

PARP ogłasza wyniki naboru na operatorów programów akceleracyjnych Startup Booster Poland – Smart UP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór Startup Booster Poland – Smart UP z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Do dofinansowania rekomendowano 17 projektów o łącznej wartości ponad 260 mln zł.

Celem działania Startup Booster Poland – Smart UP jest zapewnienia kompleksowego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez profesjonalne programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez doświadczonych operatorów.

Nabór projektów był prowadzony od 13 czerwca do 14 września 2023 r. O dofinansowanie mogły ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, realizujące programy akceleracji i prowadzące działalność na terytorium Polski, takie jak centra innowacji, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości czy parki technologiczne.

Do dofinansowania zostały wybrane projekty, które spełniły wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyskały minima punktowe we wszystkich kryteriach rankingujących.

 W ramach naboru do PARP wpłynęły 33 wnioski o łącznej wartości ponad 494 mln zł. Agencja wybrała do dofinansowania 17 projektów, które zaprezentowały najbardziej atrakcyjne, efektywne koncepcje akceleracji startupów oraz mogą pochwalić się dostępem do wartościowego ekosystemu partnerów instytucjonalnych. Zwycięskie projekty otrzymają łącznie ponad 260 mln zł przy średniej kwocie wsparcia wynoszącej 15,3 mln zł.

Wybrane podmioty oferować będą programy akceleracji startupów, polegające na profesjonalnych działaniach wspierających dynamiczny rozwój młodych spółek technologicznych. W toku akceleracji startupy – oprócz wsparcia ekspertów, mentorów oraz korporacji i funduszy VC – będą mogły uzyskać granty w kwocie do 400 tys. zł.

Program finansowany jest w 100% ze środków programu FENG.

Stosownie do liczby wybranych projektów do dofinansowania zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze. W związku z tym, na stronie naboru został opublikowany zaktualizowany Regulamin wyboru projektów w zakresie postanowień §1 ust. 8. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Więcej informacji o działaniu Startup Booster Poland – Smart UP znajduje się na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 23.01.2024 17:50
Poprawiono: 30.01.2024 15:24
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: