Pomiń nawigację

1 lutego 2024 r.

Aktualizacja dokumentacji dotyczącej zasad naboru i współpracy z ekspertami

Zakres aktualizacji obejmuje zmiany kryteriów wyboru ekspertów w Regulaminie naboru ekspertów w ramach Programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Uszczegółowiono zasady spełnienia kryterium dotyczącego wykształcenia w ramach KIS 12. oraz dziedziny Analiza finansowa. Do wniosków lub aktualizacji wniosków będących trakcie weryfikacji lub w uzupełnieniu w momencie zmiany Regulaminu naboru zastosowanie ma wersja obowiązująca w dniu złożenia wniosku lub aktualizacji wniosku.

Ponadto wprowadzono aktualizację dotyczącą Załącznika nr 1 do Regulaminu współpracy z ekspertami - Wykaz zadań oraz stawki wynagrodzenia ekspertów. Dokument zaktualizowano w zakresie procentu wynagrodzenia należnego ekspertowi za częściową realizację zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania w I priorytecie FENG w przypadku wycofania wniosku z oceny bądź rezygnacji z modułu przez Wnioskodawcę w trakcie oceny projektu. W ww. Wykazie doprecyzowano również wysokość stawek wynagrodzenia za ponowną ocenę projektów.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 01.02.2024 16:21
Poprawiono: 01.02.2024 15:26
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: