Pomiń nawigację

12 lutego 2024 r.

Rozwój transportu publicznego w Rzeszowie. Uroczyste podsumowanie projektu realizowanego z Programu Polska Wschodnia

12 lutego 2024 r. w Rzeszowie odbyła się uroczysta prezentacja węzła przesiadkowego w ramach Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Polska Wschodnia. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Utworzenie węzła przesiadkowego w ramach Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego było jednym z celów projektu „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”. Otrzymał on ponad 179 mln zł dofinansowania w ramach działania „Zrównoważony transport miejski” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców. Projekt zakładał m.in. zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu w obsłudze mieszkańców, integrację transportu publicznego z komunikacją indywidualną, zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a w konsekwencji - zmniejszenie liczby osób użytkujących samochody osobowe.

12 lutego 2024 r. odbyła się uroczysta prezentacja węzła przesiadkowego w ramach Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Wzięli w niej udział m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko oraz Angela Martinez Sarasola , Kierownik Wydziału ds. Polski z Komisji Europejskiej. Wydarzenie było okazją do podsumowania projektu pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”. Projekt był współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Polska Wschodnia.

Nowoczesny węzeł przesiadkowy to dwupoziomowy kompleks, który powstał w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP Rzeszów Główny. W ramach projektu miasto przebudowało układ drogowy wokół obiektów, aby upłynnić ruch i wprowadzić udogodnienia dla osób przesiadających się do komunikacji publicznej. Wybudowano perony i stanowiska autobusowe. Przystanki autobusowe zostały wyposażone w zadaszenia, wiaty, tablice informacyjne i biletomaty. W strefie placu dworcowego wybudowano wielostanowiskowe zadaszone stojaki rowerowe dla osób przesiadających się. Przewidziano również stanowiska do ładowania autobusów elektrycznych. W części podziemnej powstał parking z postojem dla taksówek i wygodnym dojściem do peronów PKP. Uruchomiono kolejne komponenty Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego (RIST) w tym system informacji pasażerskiej. Cała przestrzeń jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie systemu transportu w polskich miastach będzie kontynuowane w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Do 18 grudnia 2025 r. można składać wnioski do działania „Zrównoważona mobilność miejska” realizowanego przez PARP. Działanie ma na celu wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Beneficjentami projektów będą miasta wojewódzkie oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze liczące powyżej 100 tys. mieszkańców wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, w ramach makroregionu Polski Wschodniej (Lublin, Białystok, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Elbląg oraz Radom). Więcej informacji o działaniu znajduje się na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 12.02.2024 16:33
Poprawiono: 22.02.2024 12:12
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: