Pomiń nawigację

19 lutego 2024 r.

MŚP otrzymają prawie 212 min zł na automatyzację i robotyzację

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła nabór do działania 1.2 „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027. Celem jest transformacja firm w kierunku Przemysłu 4.0. Dofinansowanie otrzymają 103 projekty na łączną kwotę 211,9 mln zł.

Celem działania jest pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP)  z terenu Polski Wschodniej w zakresie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Wsparcie obejmuje koszt przeprowadzenia audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, a także wdrożenia wynikających z niej rekomendacji. Efektem działania jest wprowadzenie innowacji w procesie produkcji.

Nabór do działania 1.2 „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 prowadzono od 2 sierpnia do 8 listopada 2023 r. W sumie złożono 240 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 498 mln zł. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło od małych przedsiębiorstw (113), następnie od średnich (78) oraz mikro (49).

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie wynosiła 24 punkty. Jednocześnie, minimalna liczba punktów umożliwiająca rekomendację projektu do dofinansowania wynosiła 12 punktów, (tj. minimum 1 pkt w kryteriach od 1 do 12). Oznacza to, że projekt, który otrzymał 12 pkt lub więcej, ale nie spełnił wszystkich kryteriów od 1 do 12, nie mógł znaleźć się na liście projektów wybranych (rekomendowanych) do dofinansowania.

PARP wybrała 103 projekty, które otrzymają 211,9 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich. Wartość alokacji w naborze wynosiła 100 mln zł, jednak PARP zawnioskowała do IZ FEPW o zwiększenie alokacji w naborze do 211 911 367,94 zł, tj. do poziomu umożliwiającego rekomendowanie do dofinansowania wszystkich projektów pozytywnie ocenionych. IZ FEPW pismem z 8 lutego 2024 r. wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji do wnioskowanej kwoty.

Przeciętna wartość przyznanego wsparcia wyniosła 2,06 mln zł. Dofinansowanie pokryje do 85% kosztów w zależności od rodzaju wydatku i pomocy. Okres realizacji projektu powinien rozpocząć się nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku oraz zakończyć nie później niż do 31 grudnia 2027 r.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania znajdują się m.in. automatyzacja procesu wytwarzania nowatorskich wyrobów kamieniarskich, drewnianej stolarki otworowej, produkcja kartonów czy robotyzacja pakowania, transportu i magazynowania.

 

Więcej informacji o projektach wybranych do dofinansowania.

Więcej informacji na temat działania 1.2 „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” można znaleźć na stronie PARP.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 19.02.2024 16:26
Poprawiono: 22.02.2024 10:00
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: