Pomiń nawigację

23 lutego 2024 r.

Ponad 65,5 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie szkoleniowe lub doradcze z zarządzania przedsiębiorstwem. PARP ogłasza wyniki konkursu „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki konkursu „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Działanie ma na celu wsparcie przedsiębiorców, którzy z różnych powodów doświadczają trudności w prowadzeniu działalności.

PARP rekomendowała do dofinansowania 6 projektów, które otrzymają ponad 65,5 mln zł na działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw, ukierunkowane na dostosowanie przedsiębiorstw do zmian oraz radzenia sobie w trudnościach. Wsparcie w postaci diagnozy przedsiębiorstwa i refundacji kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) będzie świadczone przez wybranych w konkursie operatorów. Rozpoczęcie realizacji pierwszych projektów planowane jest na przełomie II i III kwartału 2024 r.

 Cel konkursu

„Wsparcie firm w okresowych trudnościach” to konkurs mający na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom, którzy z różnych powodów (np. kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi/produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników, czasowa choroba właściciela) zmagają się z problemami w prowadzeniu działalności (np. mają mniejsze obroty, pojawiają się odejścia kluczowych pracowników czy problemy w zarządzaniu firmą).

Do kogo był skierowany nabór?

Nabór wniosków trwał od 2 do 17 listopada 2023 r. i był skierowany do podmiotów (operatorów), którzy w ramach dofinansowanego przez PARP projektu będą udzielać wsparcia podmiotom z grupy docelowej konkursu. Lista projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania znajduje się na stronie PARP.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP znajdujący się w okresowych trudnościach nie byli bezpośrednim adresatem naboru. Firmy będą zgłaszać się do wybranych przez PARP operatorów. Odbiorcami wsparcia w projekcie będą samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy doświadczający czasowych trudności w prowadzeniu firmy lub tacy, którzy zauważają pierwsze oznaki kryzysu, możliwe do zatrzymania lub cofnięcia. Warunkiem jest aktywne wykonywanie działalności gospodarczej zarejestrowanej minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru do projektu.

 Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Uzyskane w ramach projektu wsparcie polega na pokryciu kosztów diagnozy oraz refundacji kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem BUR. Pomoże to rozwiązać sytuacje problemowe występujące w firmie i umożliwi uzyskanie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości. Przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli również rozwinąć swoje umiejętności zawodowe lub pozyskać nowe, jeśli takie potrzeby zostaną stwierdzone na etapie opracowania diagnozy potrzeb firmy i wspomogą firmę w procesie wychodzenia z kryzysu. Działania projektowe nie są kierowane do firm, które nie rokują na wyjście z sytuacji kryzysowej.

Przedsiębiorstwo może uzyskać wsparcie w wysokości ok. 15 tys. zł w przeliczeniu na jednego pracownika, który weźmie udział w projekcie (dokładne warunki finansowe zostaną określone przez operatorów w Regulaminach rekrutacji). W projektach nie przewiduje się wkładu własnego. To oznacza, że można zdobyć dofinansowanie, które pokryje 100% wspomnianych wcześniej kosztów diagnozy i usług rozwojowych. Projekty będą realizowane do czerwca 2027 roku.

Konkurs jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FERS.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 23.02.2024 14:57
Poprawiono: 23.02.2024 13:57
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: