Pomiń nawigację

Komunikaty

26.09.2022

122 projekty rekomendowane do dofinansowania

Informujemy o liście 122 projektów rekomendowanych do zawarcia umowy o dofinansowanie, złożonych w konkursie nr 9 (1/2022) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

W konkursie pozytywną ocenę uzyskało 176 projektów. Dostępne środki finansowanie pozwalają na wsparcie 122 projektów, które otrzymały największą liczbę punktów. Na liście projektów niewybranych do dofinansowania (lista rezerwowa) znalazły się 54 projekty ze względu na wyczerpanie alokacji (kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie określona w § 3 ust. 4 regulaminu).

Lista projektów rekomendowanych oraz lista rezerwowa dostępne są na stronie działania w zakładce Wyniki i archiwum.