Pomiń nawigację

Komunikaty

11.05.2023

2.22 Współfinansowanie działań EDIH - przedłużenie terminu składania wniosków

Informujemy, że 11 maja 2023 r. w zakładce „Dokumenty” została opublikowana zaktualizowana wersja Regulaminu wyboru projektów oraz Ogłoszenia o naborze, wprowadzające zmianę terminu zakończenia naboru wniosków dla Działania 2.22 FENG.
W związku z zapisami Regulaminu wyboru projektów § 1 ustęp 6. „Długotrwałe techniczne problemy dotyczące zasobów teleinformatycznych IP uniemożliwiające składanie wniosków mogą wpływać na datę zakończenia naboru”, nabór został wydłużony do 16 maja 2023 r., do godz. 16.00.

Zmiany obowiązują od 11 maja 2023 r.