Pomiń nawigację

Komunikaty

17.05.2021

34 wnioski o dofinansowanie złożone w 13 rundzie 1.4 Wzór na konkurencję – aktualizacja

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „W przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie przewidzianym w § 3 ust. 3 dla danej rundy konkursu lub terminach wskazanych w ust. 6, wnioskodawca może zwrócić się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie. Po wyrażeniu zgody przez PARP wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w rundzie konkursu.”

Uwzględniając wnioski o dofinansowanie, złożone po terminie zgodnie z ww. zapisami, w 13 rundzie konkursu w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2021 r., złożono 34 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 71 714 646,22 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.