Pomiń nawigację

Komunikaty

28.08.2020

35 projektów rekomendowanych do zawarcia umowy

Informujemy o liście 35 projektów rekomendowanych do zawarcia umowy o dofinansowanie złożonych w terminie od 07.04.2020 r. do 28.05.2020 r. w ramach I rundy naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 6 (1/2020) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Lista projektów dostępna na stronie działania w zakładce Wyniki i archiwum.