Pomiń nawigację

Komunikaty

30.03.2021

432 wnioski o dofinansowanie w programie "Go to brand - EXPO 2020"

W ramach 8 konkursu dla poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w okresie od 26.02.2021 r. do 29.03.2021 r., złożone zostały 432 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 110 317 567,70 zł, w tym:

  • 125 wniosków na kwotę 30 461 122,41 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim,
  • 307 wniosków na kwotę 79 856 445,29 zł dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wnioski o dofinansowanie zostały skierowane do weryfikacji i oceny.