Pomiń nawigację

Komunikaty

09.11.2023

Aktualizacja dokumentów konkursowych

Informujemy o aktualizacji Regulaminu wyboru przedsięwzięć dla Inwestycji A1.2.1 Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa).

W ramach aktualizacji ww dokumentu nastąpiło doprecyzowanie zapisów w zakresie dotyczącym § 11 ust. 5 (wizyta monitoringowa zamiast czynności kontrolnych przed zawarciem przez JW umowy z operatorem) oraz § 11 ust. 3 (możliwość wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawy dokumentów).

Jednocześnie informujemy o publikacji uaktualnionej wersji Regulaminu wyboru przedsięwzięć.  

Prosimy o korzystanie z aktualnych wersji dokumentów.