Pomiń nawigację

Komunikaty

04.05.2020

Internacjonalizacja MŚP - zmiana w Regulaminie konkursu 6 (1/2020)

Informujemy, że w Regulaminie konkursu 6 (1/2020) wprowadzono zmiany wynikające z zapisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694). Zmiany dotyczą w szczególności terminów przewidzianych na poszczególne czynności określone w regulaminie i mają na celu przeciwdziałanie utrudnieniom wynikającym z wystąpienia COVID-19. Zmieniony Regulamin konkursu obowiązuje od 20 kwietnia 2020 r.