Pomiń nawigację

Komunikaty

06.05.2021

Kolejne 11 projektów z dofinansowaniem w II etapie konkursu 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. Lista dostępna na stronie działania w zakładce Wyniki i archiwum.