Pomiń nawigację

Komunikaty

06.08.2020

Kolejne 15 projektów z dofinansowaniem w II etapie konkursu Wzór na konkurencję

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r.