Pomiń nawigację

Komunikaty

30.06.2021

Kolejne 16 projektów z dofinansowaniem w II etapie konkursu 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r. 

Lista dostępna jest w zakładce Wyniki i archiwum.