Pomiń nawigację

Komunikaty

26.03.2018

Korekta Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla konkursu 4 (1/2018) z Działania 1.2 POPW

Informujemy, że na str. 25 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dokonano korekty zapisu w zakresie liczby znaków pola „nazwa kosztu”, która w Generatorze Wniosków została dostosowana do wymogów Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz uaktualniono nazwę pola prezentującego opis i uzasadnienie kosztu. Edytowane treści zostały oznaczone żółtym tłem. Zmiany mają charakter techniczny i stanowią doprecyzowanie dotychczasowych zapisów.