Pomiń nawigację

Komunikaty

15.06.2021

Lista projektów rekomendowanych do zawarcia umowy o dofinansowanie

Informujemy o liście 12 projektów rekomendowanych do zawarcia umowy o dofinansowanie złożonych w terminie od 30.10.2020 do 11.03.2021 w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie 1/2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.7. Rozwój Potencjału Koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.