Pomiń nawigację

Komunikaty

12.09.2022

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.6 POIR Granty na Eurogranty – konkurs nr 2/2021 - Runda VII

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.6  Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu nr 2/2021 r – Runda VII.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 83 projektów w tym dla 17 z województwa mazowieckiego. 

Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.