Komunikaty

06.09.2021

Ogłoszenie o konkursie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację na finansowanie projektów polegających na wdrożeniu przez MŚP innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów w przedsiębiorstwie w warunkach epidemii, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Więcej informacji