Pomiń nawigację

Komunikaty

11.08.2020

PARP ogłasza siódmą listę pozytywnie ocenionych wniosków w programie „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała kolejnym przedsiębiorcom ponad 103 mln zł z UE na walkę z COVID-19. Pomoc jest adresowana do średnich przedsiębiorstw w formie bezzwrotnej dotacji. Budżet programu wynosi 2,5 mld zł, a pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.
Lista jest dostępna w zakładce Wyniki i archiwum na stronie działania.