Pomiń nawigację

Komunikaty

30.10.2023

Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu - zmiana dokumentacji

Informujemy, że w dokumentacji Działania 1.1, komponent IIa, wprowadzono zmiany.

Zmiany dotyczą:

  • Regulaminu wyboru projektów i polegają na wprowadzeniu zasady zawierania umowy o dofinansowanie z wykorzystaniem systemu informatycznego SL2021,
  • wzoru umowy o dofinansowanie i polegają na doprecyzowaniu opisu obsługi systemu informatycznego SL2021 oraz
  • brzmienia nazw wytycznych na lata 2021-2027, o których mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie.

W zakładce „Dokumenty” została opublikowana zmieniona wersja ww. dokumentów.

Zmiany obowiązują od 30 października 2023 r.