Pomiń nawigację

Komunikaty

04.02.2022

Zmiana wzoru umowy ws projektu - nowy numer Programu pomocy SA.101633

PARP informuje, że w związku nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. oraz w związku ze zwiększeniem budżetu Programu zmieniony został numer środka pomocy w ramach programu norweskiego. Obecnie obowiązuje nowy numer referencyjny środka pomocy, tj. SA.101633.

Zmiany Programu i jego numeru obowiązują od dnia wejścia w życie nowego środka pomocy (czyli nowelizacji rozporządzenia), tj. od 1 stycznia 2022 r.

A zatem, w przypadku Beneficjentów którzy zawarli lub są w trakcie procesu zawarcia umowy ws projektu po 1 stycznia br. obowiązuje program pomocowy o numerze SA.101633.

Wszystkie umowy zawarte po 1 stycznia 2022 r., a przed publikacją niniejszego komunikatu, w których wskazano poprzednio obowiązujący numer referencyjny środka pomocy tj. SA.64582, zostaną aneksowane w tym zakresie.