Pomiń nawigację

Komunikaty

08.05.2023

Ścieżka SMART - aktualizacja dokumentacji naboru nr 2/2023

Informujemy, że 5 maja 2023 r. zostały wprowadzone zmiany w następujących dokumentach:

  1. Regulamin wyboru projektów. Uzupełniono listę załączników do Regulaminu o Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie, które zostały odpowiednio załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8 do Regulaminu. Powyższa zmiana stanowi wypełnienie rekomendacji Instytucji Zarządzającej FENG.
  2. Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów - Wzór umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczy § 14 ust. 16 lit. e) umowy. Zmiana polega na usunięciu lit. e) ww. paragrafu umowy i po zdaniu „nie uznaje się za rozpoczęcie realizacji projektu pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte dofinansowaniem”, dodaniu zdania: „Podpisanie umowy warunkowej z podwykonawcą lub członkiem zespołu projektowego nie stanowi rozpoczęcia realizacji projektu”. W konsekwencji usunięcia lit. e) odpowiednio skorygowano numerację kolejnych punktów. Powyższa zmiana stanowi dostosowanie do zapisów instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie rozpoczęcia realizacji projektu.

Zmienione wersje zostały umieszczone w zakładce „Dokumenty” i obowiązują od 8 maja 2023 r.