Pomiń nawigację

Komunikaty

01.07.2022

Trwa nabór do projektu „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wraz z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Dolnośląskimi Pracodawcami informuje, iż od dnia 09 marca 2022 r. trwa  II Runda naboru zgłoszeń do projektu „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego” w sektorze budownictwa, którego głównym celem jest udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z terenu całej Polski poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze budowlanym.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych zgodnych z rekomendacjami określonymi przez Radę Sektorową, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
Wsparcie obejmuje usługi rozwojowe w następujących obszarach tematycznych:
 

 1. sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane
 2. wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli
 3. wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia
 4. montowanie i demontowanie szalunków systemowych
 5. wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych
 6. prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi
 7. użytkowanie rusztowań
 8. planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie
 9. wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych
 10. wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych
 11. montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach
 12. nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań
 13. wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
 14. montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu
 15. montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej

Odbiorcami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie całej Polski, działające w ramach Sektora Budowlanego (Dział F: Budownictwo).
Termin trwania II Rundy naboru zgłoszeń: od 09.03.2022 r. (od godz. 0:01) do wyczerpania określonej kwoty alokacji przewidzianej w ramach danej rundy naboru.
Kwota alokacji przewidzianej w ramach II Rundy naboru zgłoszeń: 1 288 483,20 zł
Limit kwotowy na Przedsiębiorstwo: 23 860,80 zł (z wkładem własnym)
Limit kwotowy na Pracownika: 7 953,60 zł (z wkładem własnym)
Zasięg terytorialny: cała Polska

Jak skorzystać z dofinasowania do szkoleń dla pracowników z branży budowalnej?
Złóż formularz rejestracyjny przez stronę internetową PARP dostępny w lokalizacji  https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
Z przedsiębiorcą, który prawidłowo wypełnił wstępne zgłoszenie do projektu skontaktuje się pracownik operatora, który prześle login do systemu informatycznego, wspierającego rekrutację i udział w projekcie. Aby się zarejestrować należy wprowadzić nazwę użytkownika oraz email. Potwierdzenie rejestracji następuje przez email

Zasady naboru zgłoszeń określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”  wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej:   www.frw.pl/budowlany