Pomiń nawigację

Komunikaty

17.03.2021

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach 12 rundy 1.4 Wzór na konkurencję – aktualizacja

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „W przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie przewidzianym w §3 ust.3 dla danej rundy konkursu lub terminach wskazanych w ust.6, wnioskodawca może zwrócić się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie. Po wyrażeniu zgody przez PARP wniosek o dofinansowanie może zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od daty zakończenia naboru w rundzie konkursu.”

Uwzględniając  wnioski złożone po terminie zgodnie z ww. zapisami, w dwunastej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2021 r.  w Generatorze Wniosków złożono łącznie 31 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 71 420 531,05 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.