Pomiń nawigację

Komunikaty

07.02.2024

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia naboru Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (działanie 1.1 FEPW)

Informujemy, że spodziewany termin rozstrzygnięcia naboru w działaniu 1.1 FEPW (komponent IIa) ulegnie wydłużeniu z uwagi na biegnącą ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru.

Rozstrzygnięcie naboru powinno nastąpić do 29 marca br. Lista rankingowa projektów zostanie opublikowana na stronie PARP niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.