Pomiń nawigację

Komunikaty

18.03.2021

Wyniki oceny spełniania kryteriów wyboru projektów w schemacie „Technologie poprawiające jakość życia”

W ramach schematu „Technologie poprawiające jakość życia” złożono 95 wniosków z czego 14 projektów zostało rekomendowanych do udzielenia wsparcia na łączną kwotę prawie 14 mln euro. Lista projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia została zamieszczona w zakładce „Wyniki i archiwum” w dniu 18 marca 2021 r. Wszyscy wnioskodawcy mogą sprawdzić aktualny status swojego projektu logując się do lokalnego systemu elektronicznego pod adresem https://lsi-fn.parp.gov.pl/ .

Ponadto informujemy, że wszyscy wnioskodawcy niezależnie od wyniku oceny otrzymają zgodnie z par. 19 ust. 5 Ogłoszenia konkursu pisemne powiadomienia o indywidualnym wyniku oceny danego projektu. Powiadomienia będą wysyłane pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez Wnioskodawcę w sekcji III wniosku o udzielenie wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z par.8 ust.6 wydatki poniesione przez wnioskodawcę (beneficjenta) będą uznane za kwalifikowane od dnia 18 marca 2021 r. tj. od dnia opublikowania listy projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia.