Pomiń nawigację

Komunikaty

07.05.2020

Zmiana Regulaminu konkursu

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II, POPW (konkurs nr 4/2019), został wydłużony do dnia 31.08.2021 r. Nabór projektów nadal prowadzony jest w dwumiesięcznych rundach. Zwiększono również kwotę alokacji w konkursie do kwoty 300 mln zł. Jednocześnie z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w ramach konkursu wprowadzono zmiany z niej wynikające w zakresie niektórych terminów określanych w Regulaminie. Zmieniony Regulamin konkursu obowiązuje od 20.04.2020 r.