Pomiń nawigację

Komunikaty

02.12.2020

Zmiana w Regulaminie konkursu

Poddziałanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – konkurs 5/2020 Wprowadzona została zmiana w Regulaminie konkursu 5/2020. Zwiększono kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.