Pomiń nawigację

Komunikaty

14.01.2020

Zmiany Regulaminu konkursu

PARP informuje, że zmiana Regulaminu konkursu z dnia 19 sierpnia 2019 r., w której zmieniono terminy rund oraz oceny wniosków, wynikała z konieczności usprawnienia procesu oceny. Jednocześnie zmiana § 6 ust. 6 miała na celu zapewnienie wnioskodawcom, których wnioski zostaną ocenione negatywnie, odpowiednio długiego czasu (2 miesiące) na poprawę i ponowne złożenie wniosku.

Ponieważ zmiana ta, nieintencjonalnie, nie pozwalała na skorzystanie z możliwości ponownego złożenia wniosku w tym terminie wnioskodawcom, których wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia, dnia 6 grudnia 2019 r. dokonano ponownej zmiany Regulaminu, doprecyzowującej wątpliwą kwestię.