Pomiń nawigację

English language version

Przewodnik po sukcesach polskich firm

Zobacz jak rozwinęły się dzięki Funduszom Europejskim i Norweskim

Filtruj

Cel

Program
Wartość projektu
  • 0
  • 50 tys.
  • 200 tys.
  • 500 tys.
  • 1 mln
  • powyżej 1 mln

Projekty dofinansowane

 Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP, edycja II

Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego działa na polskim rynku od ponad 35 lat, wspierając przedsiębiorców w rozwijaniu ich kompetencji biznesowych. Jednym z takich projektów była druga edycja cyklu szkoleniowo-doradczego „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP”, skierowanego do przedsiębiorstw działających w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Uczestnikami byl...

Przepis na Rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 60 Przedsiębiorstw z sektora usług rozwojowych, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez minimum 175 z 194 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do czerwca 2023 roku. Kluczową potrzebą Sektora usług rozwojowych jest obecnie rozwijanie kompetencji związanych ze świadczeniem usług rozwojowych w nowych re...

Przepis na Rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego 318 przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych) z sektora przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez minimum 90% z 748 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady. Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w formie refundacji poniesionych pr...

Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2

Celem projektu jest potencjału pracowników z mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z całej Polski z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów w za kresie kompetencji zawartych w rekomendacjach Sektorowej Rady. Projekt zakłada rozwój kapitału ludzkiego 72 przedsiębiorstw z sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji przez minimum 194 z 216...

Przez sukcesję z przewodnikiem

Projekt obejmuje zapewnienie doradztwa. Pierwszym działaniem w ramach projektu jest analiza stopnia przygotowania firmy do procesu sukcesji, której celem jest diagnoza potrzeb wsparcia doradczego i szkoleniowego w tym procesie. Praca doradców w tym zadaniu prowadzi do uzyskania obiektywnej wiedzy organizacyjnej, finansowej, kadrowej i prawnej kondycji firmy rodzinnej, a w konsekwencji do wskazania...

Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń

Akademia MDDP to jedna z największych firm szkoleniowych w Polsce, która oferuje szerokie spektrum szkoleń, kursów, studiów i warsztatów online oraz stacjonarnie. Rozwija wiedzę i praktykę swoich podopiecznych m.in. w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, prawa oraz zarządzania strategicznego, kompetencji biznesowych, zawodowych, osobistych i informatycznych. Celem projektu „Akademia kompet...

Przepis na Rozwój - Dostępność szansą na rozwój

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców, poprzez rozwój kompetencji w obszarze wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego projektowania do oferty przedsiębiorstw, do października 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER dla konkursu, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw i ich pracowników objętych działaniami rozwojow...

Sukcesja w firmach rodzinnych - wsparcie przejścia między generacjami

Projekt o nazwie „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój. Jego celem jest opracowanie indywidualnej i dopasowanej do potrzeb firmy strategii sukcesji. Projekt jest przeznaczony dla małych i średnich firm rodzinnych, których nestorzy myślą o przekazaniu firmy w młodsze ręce. Przystąpienie firmy rodzinnej...

HRP Group Sp. z o.o.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności minimum 90% spośród 648 MMŚP z województw mazowieckiego i lubelskiego (w szczególności nie mających doświadczenia na rynku zamówień publicznych), poprzez rozwój kompetencji ich kadr w obszarze zamówień publicznych, do grudnia 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER dla konkursu, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw i ic...

Moja praca w turystyce – wzrost kompetencji pracowników sektora turystycznego

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania i adaptacyjności przedsiębiorstw sektora turystycznego poprzez wzrost kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Turystyce. Projekt przewiduje wsparcie dla 710 właścicieli firm z sektora MŚP i ich pracowników poprzez dofinansowanie szkoleń i doradztwo w następujących obszarach tematycznyc...

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji. Celem Projektu jest udzielenie wsparcia mikro-, małym oraz średnim Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez refundację usług...

Przepis na Menedżera i zadania antycovidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego

Celem projektu było rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego oraz lubelskiego w zakresie kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Projekt skierowany został do kadry menadżerskiej, w tym właścicieli MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub pracowników MŚP, wobec których właściciele mają...

Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym

Celem projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom należącym do sektora poprzez refundację (lub poprzez opłatę dla usług spoza BUR) usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Projekt skierowany jest do Przedsię...

Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

System edukacyjny w Polsce zdarza się być niedopasowany do potrzeb systemu gospodarczego. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby zapewnić rozwój ich firm. Jednak kompetencje zatrudnionych i zatrudnianych osób często są niepełne lub okazują się nieadekwatne. Potrzeby rynku w dziedzinie finansów nieustannie się zmieniają i aby oba systemy – edukacyjny i gospodarczy...

Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu zagranicznych zamówień publicznych lub zamówień publicznych organizacji międzynarodowych wśród 250 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski, zainteresowanych udziałem w zagranicznych zamówieniach publicznych lub zamówieniach organizacji międzynarodowych. Realizowany przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski ...

Zarządzanie strategiczne pomorskich MMŚP sektora Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Pracodawcy Pomorza wraz z firmą Trigonum Sp. z o. o, realizowali projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt był skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Inteligentnych Specjalizacji z terenu całej Polski, które chciały rozwijać swoją firmę i poprawiać efektywność biznesową. Program o...

Sukcesja z sukcesem

Celem projektu jest wzmocnienie długowieczności firm rodzinnych i wzrost ich znaczenia w gospodarce. W projekcie oferowane jest kompleksowe, profesjonalne i długotrwałe wsparcie obejmujące wszystkie obszary, które mają znaczenie dla skutecznej sukcesji. Projekt jest skierowany do firm rodzinnych głównie z województw pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach p...

Sukcesja w firmach rodzinnych

Projekt pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z Sudeckim Instytut Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wzrost adaptacyjności firm, przedsiębiorstw rodzinnych z sektora MMŚP z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego poprzez objęcie ww. firm wsparciem doradczym w zakresie realizacji procesu sukcesji i finalne ...

Kompetencje dla budownictwa – edycja I

Adresatami projektu są: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (oraz ich pracownicy) z sektora budownictwa z całej Polski prowadzących aktywną działalność gospodarczą. Celem projektu jest podniesienie do lutego 2022 zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa w następujących obszarach tematycznych: Dekarz Betoniarz...

Akademia Menedżera MMŚP 2 – Makroregion 4

W ramach drugiej edycji Akademii Menedżera Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Partnerami: HRP Group Sp. z o.o., Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Opolską Izbą Gospodarczą realizuje projekt pod nazwą „Akademia Menedżera MMŚP 2 – Makroregion 4”. Celem głównym projektu jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MMŚP z województwa: łódzkiego, śląskiego i opolskiego poprzez podnies...

Sektorowa Rada ds. kompetencji w handlu

System edukacyjny w Polsce zdarza się być niedopasowany do potrzeb systemu gospodarczego. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby rozwój ich firm był możliwy. Jednak kompetencje osób podejmujących pracę często są niepełne lub okazują się nieadekwatne. W przypadku branży handlowej nierzadko możemy spotkać sprzedawców, którzy nie budują relacji z klientami, nie diag...

Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę

Celem projektu jest rozwinięcie potencjału pracowników z mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z całej Polski z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów w zakresie kompetencji zawartych w rekomendacjach Sektorowej Rady. Projekt zakłada rozwój kapitału ludzkiego 72 przedsiębiorstw z sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji przez minimu...