Pomiń nawigację

Materiały wideo

Filmy szkoleniowe
Wywiady
Prawo
Zarządzanie

Zasady sporządzania umów między przedsiębiorcami

Data publikacji: 05.03.2024 Czas trwania:

Celem rozmowy jest poprowadzenie przedsiębiorcy przez najważniejsze elementy i postanowienia z umowy B2B. Tak uporządkowana wiedza pozwoli wybierać, z dostępnych rozwiązań, te najlepsze dla stron i specyfiki danej umowy. Prawnik może skonstruować fantastyczną umowę, ale to przedsiębiorca musi wiedzieć, jakie ma możliwości, co dają mu poszczególne zapisy i na co zwrócić uwagę przy przygotowywaniu umowy.

W roli eksperta wystąpiła Magdalena Biedrzycka, adwokat wspierająca prawnie przedsiębiorców od 14 lat.

Wybrane zagadnienia poruszone podczas rozmowy:

 1. Jakie jest minimum formalności przy zawieraniu umowy?  02:50
 2. Dlaczego warto sprawdzić drugą stronę umowy? 11:44
 3. Czy tytuł umowy ma znaczenie? 14:18
 4.  Strony umowy – najważniejszy element umowy? 17:59 oraz 26:38
 5. Oświadczenia stron. 22:16
 6. Preambuła. 24:24
 7. Czy znasz te określenia „essentialia negotii” i „accidentalia negotii”? 29:41
 8. Zabezpieczenia, które można wpisać do umowy. 32:29
 9. Kto dobrowolnie poddaje się egzekucji? 39:26
 10. Na czym polega zastaw i przewłaszczenie na zabezpieczenie? 40:37
 11. A jak wygląda sytuacja z zadatkiem i zaliczką? 43:14
 12. Dlaczego kara umowna jest dobrą metodą zabezpieczenia umowy? 47:01
 13. Zabezpieczenie umowy w formie weksla. 49:12
 14. Postanowienia dodatkowe. 52:59
 15. Stosowanie klauzul w praktyce. 57:53
 16. Postanowienia końcowe. 01:10:46

Prezentację do tej rozmowy znajdzisz ▶︎ tutaj.

📩 Daj nam znać, jeżeli to nagranie pomogło Twojej firmie lub masz do niego uwagi! Nasz adres to crmsp@parp.gov.pl.