Pomiń nawigację

Materiały wideo

Sukcesy polskich firm: YANKO SP. Z O.O.

05.07.2021 00:00
Projekt "Wdrożenie do praktyki gospodarczej na skalę Europejską innowacyjnego produktu w postaci papieru barierowego nowej generacji, zapobiegającego migracji krytycznych substancji do żywności w oparciu o dedykowane wyniki prac B+R", zrealizowany w okresie 21.05.2016 r. – 30.11.2018 r. w Głogowie Małopolskim w województwie podkarpackim, przez firmę YANKO SP. Z O.O., w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, 1.3.1 Wdrożenie innowacji przez MŚP.