Pomiń nawigację

Sergiusz Sawin

Współzałożyciel oraz były wiceprezes The Heart – Europejskiego Centrum Współpracy Korporacji i Startupów. W The Heart pełnił funkcję Head of Operations nadzorując i rozwijając usługi oferowane klientom korporacyjnym. W ciągu ostatnich 18 lat prowadził kilkadziesiąt projektów doradczych z obszaru strategii i innowacyjności w Polsce, Europie Zachodniej, USA, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej. Wcześniej doświadczenie zdobywał m. in. w pracy nad rozwojem innowacji w jednej z największych korporacji FMCG.  Był prelegentem pierwszej warszawskiej edycji TEDx. Od 2015 roku zajmuje się tematem współpracy dużych firm z młodymi spółkami technologicznymi. Jest także ekspertem Komisji Europejskiej w obszarze Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP). Doświadczony w prowadzeniu projektów i warsztatów strategicznych dla zarządów firm. Ceniony ekspert w metodach Blue Ocean Strategy, Outcome-Driven-Innovation, Value Proposition Design, Design Thinking, Business Model Generation. 

Firma / Instytucja: The Heart

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.