Pomiń nawigację

Tomasz Pilewicz

Członek Zgromadzenia w Fundacji Mobile Open Society Through Technology, Adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Tow. Ekonomistów Polskich. Principal Consultant w Dziale Transformacji Systemów Ochrony Zdrowia w Philips w Europie Środkowej i Wschodniej. Regionalny przedstawiciel PhilipsHealth Works (akcelerator), Philips Ventures (CVC), ambasador współpracy z Philips Research i Philips Clinical Science. Broker Innowacji w Dzida Consulting (własna działalność doradcza i dydaktyczna w zakresie źródeł, strategii i finansowania innowacji i ekspansji rynkowej dla start-upów, MŚP i dużych przedsiębiorstw). Ekspert Biznesowo-Gospodarczy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – ocena projektów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych zgłoszonych do dofinansowania środkami publicznymi. W pracy naukowej oraz zawodowej zajmuje się inteligentnymi organizacjami i przedsiębiorczością technologiczną. Absolwent SGH, Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu i Politechniki Wiedeńskiej.

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.