Pomiń nawigację

Michał Jankowski

Menedżer specjalizujący się w obszarze wsparcia rozwoju projektów innowacyjnych poprzez doradztwo, management i mentoring. Współpracuje z zespołami badawczymi, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami sektora publicznego na wszystkich etapach rozwoju projektu – począwszy od modelowania jego założeń, poprzez diagnozę możliwości finansowania, koordynację i realizację działań merytorycznych,  aż po weryfikację i monitoring postępów. Wspiera firmy z obszarów przemysłu 4.0, technologii środowiskowych i zielonych technologii, e-health oraz geoinformatyki i teledetekcji. Autor biznesplanów i modeli biznesowych, wycen własności intelektualnych, strategii komercjalizacji oraz rozwoju firm w oparciu o działalność innowacyjną.  Od 2016 r. związany z firmą INVESTIN, w której odpowiada za wspieranie Zarządu w budowaniu strategii i podejmowaniu kluczowych decyzji rozwojowych spółki jako Instytucji Otoczenia Biznesu, a także aktywne poszukiwanie nowych możliwości biznesowych, w tym tworzenie koncepcji nowych produktów, usług oraz instrumentów wsparcia.

Firma / Instytucja: INVESTIN

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.