Pomiń nawigację

Artur Thielmann

Specjalizuje się w budowaniu sprawnych zespołów. Podchodzi do zarządzania poprzez wartość wnoszoną przez uczestników projektów i procesów oraz role, jakie w nich odgrywają. Preferuje wyznaczanie kierunków i nagradzanie postępów nad określanie ścisłych celów i karanie za ich niedotrzymanie. Zna się na budowaniu strategii i przekładaniu jej na plany operacyjne i budżety, systemach komunikacji wewnętrznej i raportowania, zarządzaniu płynnością, definiowaniu systemów motywacyjnych. Ma 25 lat doświadczenia w giełdowej spółce IT, w której był doradcą zarządu i dyrektorem ds. strategii i rozwoju. Pełnił funkcje w zarządach i radzie nadzorczej w kilku spółkach technologicznych i zbudował pion administracyjno-finansowy w publicznym podmiocie wspierającym innowacje. Od kilku lat doradza firmom, które dynamicznie rosnąc przekraczają możliwości organizacji rodzinnej i potrzebują nowego podejścia.

Firma / Instytucja:

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.