Pomiń nawigację

Maria Adamska

Doradca, certyfikowany trener biznesu, wykładowca, coach sukcesji, doktor nauk ekonomicznych, autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, redaktor naczelna Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE. Ostatnio pracowała jako konsultant regionalny z kilkudziesięcioma firmami w kryzysie i opracowała dla nich diagnozy wraz z rekomendacjami w ramach projektu Early Warning Europe. W pracy doradczej i szkoleniowej czerpie z bogatego doświadczenia zawodowego na różnych stanowiskach: nauczyciela akademickiego, właściciela firmy, członka zarządu, menedżera wysokiego szczebla i doradcy zarządu. Specjalistka w zakresie analiz ekonomicznych, diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa, systemów wynagradzania i zarządzania kosztami. Od piętnastu lat zajmuje się przedsiębiorczością rodzinną w aspekcie organizacyjnym (członek założyciel i wieloletni członek zarządu  stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych), szkoleniowo-doradczym oraz badawczym, współautorka kilku książek, poświęconych głównie sukcesji.

Firma / Instytucja: Magazyn Firm Rodzinnych RELACJE