Pomiń nawigację

Jakub Adamski

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,
Wydział Socjologii
Uniwersytet Warszawski

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.