Pomiń nawigację

Aleksandra Berg-Koza

Politolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP, ekspert rynku usług rozwojowych. Od dwudziestu lat uczestniczy w realizacji projektów z zakresu zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwach we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i edukacji, partnerami społecznymi i administracją rządową i samorządową. Zrealizowała szereg inicjatyw badawczych w obszarze usług rozwojowych. Od 6 lat zarządza projektem Bazy Usług Rozwojowych – największej w Polsce bazy oferującej usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP.