Pomiń nawigację

Katarzyna Błachowicz

Wiceprezes Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o. o., spółki koordynującej działania klastra. (od 2018 r.). Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego (od 2019 r.)

Inicjuje, organizuje i wspiera w ramach Klastra m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji, konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem. Koordynuje działania Akademii Recyklingu, która zapewnia kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym,  a także edukację społeczeństwa w tym zakresie. Aktywnie działa w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest ekspertem już w kolejnej trzeciej edycji programu Climate Leadership organizowanym przez UNEP/GRID-Warsaw Centre.

Z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska. Przez przeszło 10 lat prowadziła czasopismo o tematyce recyklingu, a następnie zagadnieniach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Jako członek jury, brała udział w konkursach o tematyce związanej z ograniczaniem marnowania żywności,  recyklingiem, edukacją ekologiczną, jak i gospodarce o obiegu zamkniętym. Oprócz tematyki związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym, a w szczególności recyklingiem, bliskie są jej działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Jest autorem licznych publikacji w zakresie recyklingu, odpadów, zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim gospodarki o obiegu zamkniętym.  Organizuje lub występuje jako prelegent w branżowych debatach, konferencjach, warsztatach i wydarzenia. Jako ekspert bierze udział w konsultacjach i opiniowaniu aktów prawnych, strategii, planów związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami.

Firma / Instytucja: Centrum Kooperacji Recyklingu