Pomiń nawigację

Łukasz Bogaczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada również dyplomy ukończenia Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy UE WSB w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz bankowym, a także w prawie restrukturyzacyjnym. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z oceną prawną umów handlowych i bankowych, kwestiami przekształceń własnościowych, a także zmian osobowych w spółkach kapitałowych. Jako osoba biegle władająca językiem angielskim – w swojej praktyce wielokrotnie koordynował również obsługę prawną podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego. Prywatnie fan dobrej literatury i sportu.