Pomiń nawigację

Artur Dąbkowski

Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, związany od lat z promocją gospodarczą i działalnością na rzecz wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Pracownik i kierownik placówek zagranicznych byłego Ministerstwa Gospodarki (BRH, WEH, WPHI) działających w Indonezji, Malezji, Brunei Darussalam, Timorze Wschodnim i na Filipinach. Współzałożyciel Malezyjsko-Polskiej Rady Biznesu. Uczestniczył w pracach Komitetu Sterującego Izby Gospodarczej UE-Malezja w Kuala Lumpur oraz Komitetu Doradczego Europejskiej Izby Gospodarczej w Manili. Przedstawiciel Polski w Grupach Roboczych Rady UE ds. Surowców, a także w Międzynarodowych Grupach Badawczych ds. Metali Nieżelaznych (miedź, ołów, cynk), gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Grupy Badawczej ds. Miedzi (ICSG) oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Statystycznego i Programowego Grupy Badawczej ds. Ołowiu i Cynku (ILZSG), orientalista. Współpracuje z instytucjami naukowymi (m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Sztuki Wojennej) w zakresie tematyki promocji gospodarczej, biznesu międzykulturowego, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i ekspansji na rynki pozaeuropejskie.
Autor publikacji dotyczących rynków azjatyckich, w tym publikacji turystycznych. Absolwent studiów Executive MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi szkolenia w zakresie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw poprzez współpracę z organizacjami międzynarodowymi.