Pomiń nawigację

Michał Dąbrowski

W branży odpadowej od ponad 40 lat.

Kluczowe stanowiska w firmach z sektora publicznego (dyrektor MPO Warszawa) i prywatnych: LOBBE, Eko-Punkt, Remondis (Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu), NOVAGO Wiceprezes. Od 2018 roku przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami.

Wśród swoich osiągnięć ma restrukturyzację MPO, jest też inicjator i współzałożyciel w 2003r. Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO) zrzeszającej ponad 100 podmiotów gospodarki odpadami (w tym spółki największych koncernów świata działających w Polsce). Obecnie zajmuje stanowisko – Przewodniczącego Rady PIGO. Ponadto prowadzi aktywną pracę w Parlamencie nad ustawami związanymi pośrednio i bezpośrednio z gospodarką odpadami i ochroną środowiska. Współpracuje między innymi z Krajową Izbą Gospodarczą, Izbą Przemysłowo-Handlową Inwestorów Zagranicznych w Polsce, Krajową Izbą Gospodarki Odpadami, Izbą Branży Komunalnej i inne.

Główne zainteresowania branżowe: gospodarka odpadami, w tym: minimalizacja skutków wpływu odpadów na środowisko; nowoczesne technologie unieszkodliwiania i utylizacji odpadów; nowoczesne systemy zarządzania firmami.

 

Firma / Instytucja: Polska Izba Gospodarki Odpadami