Pomiń nawigację

Sławomir Facon

Dyrektor Działu HR, reprezentuje Spółkę LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS)

Od roku 2004 roku związany z obszarem HR w instytucjach finansowych, rynku nowych technologii oraz MRO (branży lotniczej). Dotychczas pełnił role HR Biznes Partnera, trenera, a od roku 2010 Dyrektora Personalnego.

Doświadczenie międzynarodowe zdobywał w jednostkach Grupy UniCredit na Węgrzech i we Włoszech. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w LOT Aircraft Maintenance Services, gdzie odpowiada za całość procesów HR.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu Zarządzania i Rozwoju Personelu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia Master of Business Administration.

Jest także akredytowanym Coachem ICC i trenerem (pasjonatą) prowadzącym warsztaty dotyczące współpracy i kompetencji menedżerskich.

Wolne chwile spędza w gronie rodzinnym lub przeznacza je na długie biegi, najchętniej w Bieszczadach.