Pomiń nawigację

Katarzyna Gierczak Grupińska

Katarzyna Gierczak Grupińska – socjolog, MBA, dyplomowany lider zmiany społecznej oraz facylitator. Wytrwale tworzy przestrzeń dla firm rodzinnych od 2006 roku. Założycielka i prezes Fundacji Firmy Rodzinne, którą tworzy ponad 1100 firm rodzinnych oraz 120 mentorów w Polsce. W ramach Fundacji utworzyła polski oddział FBN International. Współzałożyciel IFR. Prezes rodzinnej firmy GELG. Aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących przedsiębiorców. Promuje parasolową markę dla firm rodzinnych „drzewko” Firma Rodzinna, która jest symbolem dumy rodzinnych przedsiębiorców. W latach 2016- 2019 odpowiadała za realizację projektu „Early Warning Europe”, jako koordynator sieci Mentorów. W latach 2019-2022 pełniła funkcję badacza w projekcie RescEWE. Projekt ten wypracował narzędzia zwiększające odporność firm na sytuacje kryzysowe, a w 2023 r. zdobył główną nagrodę przyznawaną przez Komisję Europejską podczas SME Assembly w kategorii „ Investing In Entrepreneurial Skills”. Od 2022 roku jest członkiem zespołu w projekcie Early Warning Europe Mentor Academy (EWEMA), gdzie odpowiada za rekrutację mentorów z całej Europy. EWEMA to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu opracowanie unikalnego programu szkoleniowego dla przyszłych mentorów  Early Warning w całej Europie. Mama Oliwii i Jasia, pasjonatka natury i podróży po świecie.

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.