Jakub Gontarek

Ekspert Konfederacji Lewiatan, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Od 10 lat związany ze środowiskiem partnerów społecznych i organizacji pozarządowych działających w obszarze systemu edukacji, szkolnictwa i rozwoju zawodowego.

Członek prezydium Rady Programowej PARP ds. Kompetencji. Wspiera organizacje pracodawców i firmy w rozwijaniu współpracy ze szkołami i uczelniami oraz w obszarze funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Sektorowych Rad Kompetencji w kontekście oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i procesów wspierających kształcenie pracowników. Autor opracowań i rekomendacji dotyczących: przyszłości rynku pracy, zapotrzebowania na kwalifikacje, współpracy firm z edukacją w ramach kształcenia zawodowego, polityki młodzieżowej, staży i praktyk oraz startu młodych rynku pracy.  Opiniuje akty prawne oraz przygotowuje stanowiska i rekomendacje w zakresie edukacji i szkolnictwa wyższego.

Interesuje się wpływem nowych technologii na społeczeństwo szczególnie w obszarze edukacji i  rynku pracy, a także dialogu społecznego, zapotrzebowania na umiejętności i funkcjonowania systemu rozwoju pracowników w firmach.

Firma / Instytucja:

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.