Pomiń nawigację

Agnieszka Grzegorczyk

Agnieszka Grzegorczyk - Dyrektor Zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej S.A. Od prawie 20 lat związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Karierę zawodową rozpoczęła na stanowisku specjalisty w dziale kadr i szkoleń Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a następnie przez wiele lat pełniła funkcję naczelnika wydziału zarządzania zasobami ludzkimi w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W Poczcie Polskiej pracuje od września 2016 roku. Posiada doświadczenie zarówno w kierowaniu zespołami pracowników, jak i w wypracowywaniu rozwiązań systemowych w zakresie polityki personalnej dla dużej organizacji o rozproszonej strukturze terytorialnej. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kadrami, a także MBA dla kadry HR i zarządzania ludźmi w firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła również szereg szkoleń z zakresu min. controllingu personalnego, zarządzania projektami HR, zarządzania procesami HR i tworzenia modeli kompetencyjnych.

Firma / Instytucja: Poczta Polska S.A.

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.